Xəbərlər və Tədbirlər

Fars dili kurslarına qəbul başladı

15.07.2023

STİMUL cənub qonşumuzun, 40 milyonluq Azərbaycan türkünün yaşadığı İranın dövlət dilində ünsiyyət qurmaq istəyənləri fars dili kurslarında iştiraka dəvət edir.

Dərslər fərdi və kiçik qruplarda olmaqla seçimdən asılı olaraq əyani və ya online tədris olunur.