Xarici dil kursları

Xarici dil kursları

Sıra

               Kursun Adı

Aylıq dərs, Film və Danışıq Klubu

Həftəlik Dərs

Aylıq Qiymət /AZN

Aylıq online Qiymət /AZN

Qrupun Tərkibi

Dərs saatı

Danışıq və Film saatı

Saat

Fərdi

Qrup

Fərdi

Nəfər

1

İngilis dili (standart paket) + kitab

12

12

6

155

85

145

2 - 5

2

İngilis dili kursları + kitab (PHD dərəcəli müəllimlə)

12 12 6 280 105 250 4 - 5
3

İngilis dili (Amerikalı müəllim)

12 6 4,5 280 130 270 2 - 5
4

Rus dili (standart paket) 

12 14 6,5 135 75 125 2 - 5
5

Rus dili (intensiv paket) 

18 14 8 195 95 180 2 - 5
6

Rus dili (xaricilər üçün)

12 6 4,5 170 90 160 2 - 5
7 Alman dili (standart paket) 12 6 4,5 155 85 140 2 - 5
8

Alman dili (intensiv paket)

18 6 6 225 125 335 2- 5

9

Azərbaycan dili (xarici vətəndaşlar üçün)

12

4

3

170

90

160

3 - 5

10

Azərbaycan dili (ruslar üçün)

12

4

3

150

80

140

3 - 5

11

Ərəb dili

12

4

3

160

90

150

3 - 5

12

Fars dili

12

4

3

160

90

150

3 - 5

13

Fransız dili

12

4

3

160

90

150

3 - 5

14

İspan dili

12

4

3

160

85

140

3 - 5

15

İtalyan dili

12

4

3

160

85

140

3 - 5

16

Polyak dili

12

4

3

180

100

170

3 - 5

17

Gürcü dili

12

 

3

170

90

150

3 - 5

18

Çin dili

12

 

3

220

120

200

3 - 5

19

Koreya dili

12

 

3

160

85

140

3 - 5

20 Yapon dili 12   3 170 90 140 2 - 4
21

İvrit dili

12   3 200 120 180 3 - 5
22 Çex dili 12   3 180 100 170 3 - 5

 

XÜSUSİ QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur.