Psixologiya

Uşaq psixologiyası

Uşaqların Psixologiyası

STIMUL Education & Consulting daim yenilik axtarışındadır.

Uşaq Psixologiyası ilə bağlı müraciətlərin sayının artması ilə əlaqədar olaraq biz bu kursu keçirməyə başladıq.Valideynlər uşaqlarının psixoloji inkişafı üçün bizim psixoloqların xidmətlərindən istifadə edə bilərlər.Həmçinin siz bizim psixoloqları evinizə dəvət edə bilərsiniz.

Uşaq psixologiyası aşağıdakıları əhatə edir:

  • İnkişaf proqramları
  • Məntiqi təfəkkürün inkişafı;
  • Məktəbəqədər hazırlıq;
  • Zehni proseslərin düzəldilməsi (diqqət, yaddaş, receptivity, düşüncə və danışma);
  • Kommunikativ vərdişlərin inkişafı və düzəldilməsi;
  • Hiperaktiv uşaqlar;
  • Psixi qüsurlar;
  • Psixi nitq qüsurları;
  • Psikomotor inkişafın geriləməsi

Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!