Psixologiya

Menecment psixologiyası

İdarəetmə psixologiyası

İdarəetmədə uğur qazanmaq üçün fərdi və qrup davranışını və münasibətlərini formalaşdıran amilləri bilmək lazımdır.

Menecerlər öz davranışlarına nəzarət etməli və həmçinin digərlərinin düşüncələrini və fikirlərini də anlamalıdırlar.

Bu kurs, insanların bu və ya digər şeyi nə üçün etdiyini anlamaq üçün alətlər və konsepsiyalar təqdim edir.

Sosial psixologiyaya əsaslanan bu kurs davranışlara həmçinin insanın öz davranışına fokuslanır.

Kurs sizə özünüzü və digərlərini necə effektiv idarə etməyin prinsiplərini və çərçivələrini öyrədəcək.