İxtisasartırmalar - Təlimlər

Marketing və Satış Ustalığı

Marketinq üzrə Təlimlər müxtəlif sahələr üzrə, ingilis, rus və azərbaycan dilində tədris olunur. 

"Marketing və satış ustalığı" təliminin qısa proqramı:      

 • Marketing nədən başlayır?
 • Şirkətin marketinq strategiyası
 • Bazarın analizi – SWOT-analiz
 • Əmtəə siyasəti və ticarət markası (brendinq)
 • Qiymət siyasəti
 • “Əlahəzrət müştəri”
 • Müştəri davranışı, sosial və psixoloji faktorlar
 • Reklam – kreativ və məhsuldar
 • İnternet marketinq
 • Son hədəf - satış və uğurlu satıcı

 

"Marketinq" üzrə təlimin proqramı:

 • Marketinq tədqiqatları prosesi
 • Əmtəə bazarlarının kompleks tədqiqi. Monitorinq
 • Şirkətin istehsalat-satış imkanlarının təhlili və inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması. Bazar seqmentlərinin təhlili.
 • Marketinq tədqiqatlarının informasiya təminatı. Situasiya vəzifələri
 • Marketinq kompleksi. SWOT analizi. PESTEL
 • Əmtəə siyasəti
 • Kommunikasiya siyasəti. Rəqiblərin təhlili
 • Satış siyasəti / Qiymət siyasəti