İxtisasartırmalar - Təlimlər

PR (İctimaiyyətlə Əlaqələr)

PR - Public Relations - İctimaiyyətlə Əlaqələr

Təlimdə içində var olduğumuz mühitlə qarşılıqlı olaraq anlayış, güvən və simpatiya yönlü əlaqələr yaratmaq üçün bilik və bacarıqların artırılmasını istəyən hər kəs iştirak edə bilər.

 

İctimaiyyətlə Əlaqələr

1-ci hissə

Müasir zəmanəmizdə İctimaiyyətlə Əlaqələr (PR)

PR nə üçündür? Və ya nədir?

PR anlayışı və ona olan yanaşmalar

PR-ın ümumi məqsədləri

PR-ın inkişaf tarixi

PR-ın vacibliyi:

 1. Rəhbər (işə götürən) cəhətdən
 2. İşçi cəhətdən
 • PR-ın faydaları
 • PR-a təsir edən amillər:
 1. Daxili amillər;
 2. Xarici amillər;
 • PR-da olmaması vacib olan amillər

Sərbəst tapşırıq

2- ci hissə

PR və oxşar anlayışlar

 • PR və təqdimat
 • PR və insan
 • PR və marketinq
 • PR və reklam
 • PR və propaqanda
 • PR və lobbiçilik
 • PR və sosial məsuliyyət
 • PR və böhran
 1. Böhranın səbəbləri;
 2. Böhranın mərhələləri;
 3. Böhranın idarəedilməsi;
 4. Böhran planı

Sərbəst tapşırıq

3- cü hissə

İctimaiyyətlə Əlaqələr fəaliyyətləri

 • PR və ünsiyyət
 1. Ünsiyyət müddəti
 2. Ünsiyyət formaları
 3. Ünsiyyət üçün yaranabiləcək problemlər
 4. Prezentasiyalar

 

 • PR və mətbuat
 • Sərgi
 • Festival və şənliklər
 • Toplantılar

Sərbəst tapşırıq

4- cü hissə

PR fəaliyyətinə necə başlamalı?

 • Praktikada olmuş hadisələr