Yeniliklər

TƏLİMLƏR və İXTİSASARTIRMALAR

PR - (Public Relations-ictimaiyyətlə əlaqələr, qısaldılmış pi-ar).Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: PR

HR - (Human Resource-İnsan Resursları).Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: HR

Hüquq - sahəsi üzrə təlimlər.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Hüquq

Marketinq - Təlimlər müxtəlif sahələr üzrə, ingilis, rus və azərbaycan dilində tədris olunur.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Marketing

Menecment - Təlimlər müxtəlif sahələr üzrə tədris olunur.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Menecment

Bank işi və Bank Mühasibatlığı - təlimi.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Bank işi

Vergilər və Vergi Uçotu - təlimi. Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Vergilər

Biznes - təlimi.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Biznes

Marketinq və Satış Ustalığı - təlimi.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Satış

Nitq mədəniyyəti - təlimi.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Nitq

Psixologiya - təlimi.Daha ətraflı məlumat üçün linkə keçid edin: Psixologiya