Testimonials

Nərmin Hüseynova

Mən Hüseynova Nərmin bu kursa gəldiyim üçün çox şanslıyam. Ən böyük şansım isə müəlliməmin Zibeydə müəllimə olmağıdır. Mən ondan çox şey öyrəndim. Hər şeyi bu 3 ayda bezmədən, yorulmadan izah etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Yaxşı ki STİMUL!