Məktəbəqədər və ibtidai sinfə hazırlıq

Məktəbəqədər və ibtidai sinfə hazırlıq

Kursun adı

Davametmə müddəti

Həftəlik dərs

Qiymət/AZN

Qrupun tərkibi

Ay

Saat

Saat

Fərdi

Qrup

Sayı

Məktəbəqədər hazırlıq (3-4 yaşlı uşaqlar üçün)

   

4,5

150

100

3 - 5

Məktəbəqədər hazırlıq (4-6 yaşlı uşaqlar üçün)

   

4,5

150

100

3 - 5

İbtidai sinif hazırlığı (ana dili, riyaziyyat, məntiq, həyat bilgisi)

   

4,5

150

100

3 - 5

Liseylərə hazırlıq (1-ci sinif üçün)     3 130 100

3 - 5

Liseylərə hazırlıq (1-ci sinif üçün qismən intensiv proqram)     4.5 200 110 3 - 5
Liseylərə hazırlıq (4-cü sinif və yuxarı siniflər üçün)     3 150 80 3 - 5
Liseylərə hazırlıq (4-cü sinif və yuxarı siniflər üçün qismən intensiv proqram)     4.5 220 120

3 - 5