Hazırlıq kursları

Məktəbəqədər hazırlıq

STİMUL Education & Consulting daimə yeniliklər axtarışındadır. Biz həmişə müştərilərin istəyini nəzərə alaraq yeni-yeni sahələr üzrə fəaliyyətimizi genişləndirməkdə davam edirik. Son vaxtlar Uşaq Psixologiyası üzrə müraciətlərin artması ilə əlaqədar olaraq bu sahə üzrə kurslara başladıq. Valideyinlər övladlarının psixoloji və zehni inkişafı üçün bizim psixoloqların xidmətlərindən yararlana bilərlər. Psixoloqlarımızı evlərinizə də dəvət edə bilərsiniz.

 

3-6 yaşlı uşaqların məktəbəqədər hazırlığı:

 

 • Riyazi rəqəmlərlə tanışlıq
 • Əlifba - yazı vərdişlərinin aşılanması
 • Əmək vərdişlərinin aşılanması
 • Məntiqi oyunların təşkili
 • Ədəbi gecələrin, şe'r müsabiqələrinin təşkili
 • Ümumi dünyagörüşü təsəvvürlərinin inkişafı

 

Bura eyni zamanda uşaqlar üçün xarici dil dərsləri (əsasən ingilis və rus dili dərsləri), rəsm və s. dərslər daxildir.

 

Həmçinin uşaqlar üçün psixoloji dərslər də tədris olunur.

 

 • İnkişafetdirici məşğələlər
 • Məntiqi təfəkkürün inkşafı
 • Məktəbəqədər hazırlıq
 • Psixi proseslərin korreksiyası (diqqət, hafizə, qavrayış, təfəkkür, təxəyyül və nitq)
 • Kommunikativ vərdişlərin inkişafı və korreksiyası
 • Hiperaktiv uşaqlar
 • Psixi ləngimə
 • Psixi nitqi ləngimə
 • Psixomotor inkişafın ləngiməsi