İngilis dili kursları

İngilis dili Kursları

                Kursun Adı

   Həftəlik tədris müddəti /     Saat

                   Aylıq Qiymət / AZN

Həftəlik Dərs

Həftəlik Danışıq Klubu və FilmSaatı

Həftəlik CƏMİ Saat

Fərdi tədris

Standart Qrup / 2-5 nəfər

Qapalı Qrup / 2 nəfər

Endirimli Qrup / 8 nəfər

1

İngilis dili kursları (standart paket) + kitab

3

5

8

155

85

130

55

2

İngilis dili kursları (intensiv) + kitab

4,5

5

9,5

225

125

190

75

3

İngilis dili kursları (tam intensiv) + kitab

6

5

11

300

165

250

95

4

İngilis dili kursları (Amerikalı müəllim)

3

2

5

280

120

180

95

5

Neft və Qaz üçün İngilis dili

3

2

5

250

130

195

100

6

Biznes İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

5

Hüquqşünaslar üçün İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

6

Tibbi İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

7

Mühəndislər üçün İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

8

Texniki ingilis dili

3

2

5

250

120

180

90

9

Maliyyə və Bank işi üzrə İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

10

HR professionalları üçün İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

11

Kurort Menecmenti və Turizm üçün İngilis dili

3

2

5

250

120

180

90

12

Menecerlər üçün ingilis dili

3

2

5

250

120

180

90

13 Uşaqlar üçün ingilis dili 2 2 4 90 50 95  

 

Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur.