Psixologiya

NLP (Neuro-Linguistic-Programming)

"Neuro-linqvistik proqramlaşdırma":

Proqrama daxildir:

  • Gizlin Göz Təmasları
  • Bədən Dili
  • Çəkici Danışmaq Üsulları
  •  Gipnoz
  • Uğura Aparan Strategiyalar
  •  Milton Ericson taktikaları
  • Lövbərləmə Texnikası
  • İTB (İnsanı Tanıma Bacarığı) - seminar