Psixologiya

Sosial psixologiya

Sosial psixologiya -  bir insanın cəmiyyətdə və müxtəlif qruplarda davranışını, başqalarını idrak etmək, onlarla ünsiyyət qurmaq və onlara təsirini öyrənməyə həsr olunmuş psixologiyanın bir bölməsidir.

Sosial psixologiyanın əsaslarını bilmək insanın psixoloji cəhətdən düzgün öyrədilməsi və fərdlə insan arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün çox vacibdir.

Buna görə Stimul aşağıdakı mövzularda sosial psixologiya kursunu keçirir:

Etik və estetika

1 dərs: Oyun oynayan insanlar. E. Bernin nəzəriyyəsi.
Dərs 2: Əlaqə etikası
Dərs 3: davranışın etikası
Dərs 4: Kibarlıq hərəkətləri.

Rabitə və əlaqələr

1 dərs: Kişi və qadın. Cinslər arasındakı fərq.
2 dərs: 5 növ münasibətlər və 4 sosial səviyyə
3 dərs: Sevgi nədir?
4 dərs: Bir həyat ortağı seçmək üçün necə?