Tərcümə Xidmətləri

Sinxron tərcümə

STİMUL sizə böyük məmnuniyyətlə istənilən mövzunun tərkibində şifahi, yazılı, tam keyfiyyətli tərcümə xidmətini, eləcə də xarici qonaqların dilçilik təminatını təklif edirik. Mərkəz 25-ə yaxın dil üzrə yazılı və şifahi tərcümə xidməti təklif edir.

Bu tərcümə növündə tərcüməçi danışan şəxslə eyni vaxtda danışır. Bu tərcümə növünün üstünlükləri yalnız bir neçə dilə tərcümə edildikdə istifadə olunur. Beləliklə, sinxron tərcümə 2 və daha artıq dildə danışılan böyük beynəlxalq konfranslar və görüşlər üçün ən yaxşı seçimdir.