İxtisasartırmalar - Təlimlər

Biznes

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr   (1 ay - 12 saat)

Beynəlxalq Biznes   (1 ay - 16 saat)

Biznesin İdarə olunması (baza)  (1 ay - 16 saat)

Biznesin idarə olunması (professional)  (3 ay - 48 saat)

Elektron biznes və elektron kommersiya layihələrinin  idarə olunması  (1 ay - 16 saat)

Qiymətli kağızlar bazarı   (1 ay - 12 saat)

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi  (1 ay - 16 saat)

Biznes plan  (1 ay - 12 saat)