Kompüter Kursları

Kompüter Kursları

Kursun Adı Davam Etmə Müddəti Həftəlik Dərs Aylıq Qiymət/AZN Qrupun Tərkibi
Ay Saat Saat Fərdi Qrup Sayı
Adobe After Effect 2 24 3 350 150 3 - 4
3D Max 2 24 3 215 115 2 - 4
Adobe Audition 2 24 3 350 150 3 - 4
Adobe Flash / Actionscript 2 24 3 350 150 3 - 4
Adobe İIlustrator 2 24 3 215 130 2 - 5
Adobe InDesign 2 24 3 350 150 2 - 4
Adobe Premiere 2 24 3 350 150 3 - 5
Adobe Photoshop 2 24 3 155 95 2 - 4
ArchiCad 2 24 3 215 115 2 - 3
Auto Cad (konstruksiya layihələri) 2 24 3 300 150 2 - 3
Auto Cad 2 24 3 215 115 2 - 3
C++ 2 24 3 350 150 3 - 4
Corel Draw 2 24 3 155 95 2 - 4
Autodesk Maya Windows 3 24 3 350 150 2 - 4
CSS 1 12 3 250 130 2 - 4
Delphi 2 24 3 250 130 2 - 4
HTML  1 12 3 250 130 2 - 4
İT Mühəndislik (İnformasiya Texnologiyaları) + praktika 4 40 3 300 130 3 - 4
İT Mühəndislik (İnformasiya Texnologiyaları) + praktika 4 40 3 300 150     2
Java Script 1 12 3 250 130 2 - 4
MS Access 2 24 3 200 120 2 - 4
MS Excel (Standart) 1 12 3 145 85 2 - 5
MS Excel (Professional) 2 24 3 250 130 3 - 5
Excel (VBA) 2 24 3 250 130 3 - 5
MS Office proqramları 3 36 3 125 65 2 - 4
MySQL 1 12 3 550 250 2 - 4
MSSQL 1 12 3 650 250 3 - 6
Pascal 2 24 3 250 130 2 - 4
PHP  1 12 3 250 130 2 - 4
SolidWorks 3 36 3 350 200 2 - 4
Web Proqramlaşdırma (HTML, CSS,JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap) 4 48 3 350 150 3 - 5 
Phyton 3 36 3 500 200 3 - 4
                                               Təkmilləşmiş kompüter kursları
Oracle database 11g: Administration Fundamentals I 1 12 3 650 300 4 - 5
Oracle database 11g: Administration Fundamentals II 1 12 3 650 300 4 - 5
Oracle Database 11g: Administration Workshop I 1 12 3 650 300 4 - 5
Oracle Database 11g: Administration Workshop II 1 12 3 650 300 4 - 5
Oracle 12C 4 48 3 700 300 4 - 5
Oracle SQL Fundamentals 2 32 4 650 300 4 - 5
Oracle PL/SQL əsasları 2 24 3 750 300 4 - 5
Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL 1 16 4 750 400 4 - 5
Advanced Oracle SQL 1 16 4 850 400 3 - 5
Oracle 11g: RAC and Grid Infrastructure Administration Accelerated Release 2 1 12 3 800 450 4 - 5
CISCO Certified Network Associate (CCNA)  3 48 4 750 400 3 - 5
CISCO Certified Network Associate (CCNA) Security 1 16 4 1100 450 3 - 5
CİSCO Certified Network Professional (CCNP) 3 48 4 1100 450 3 - 5
CISCO IP Routing tətbiqi 2 40 6.5 1100 600 3 - 6
CISCO Switched Networks tətbiqi 2 40 6.5 1100 600 3 - 6
Troubleshooting and Maintaining CISCO IP Networks 2 40 6.5 1100 600 3 - 6
CISCO Catalyst 6500 advanced Switched Networks (CACSN) 2 40 6.5 1100 600 3 - 6
CISCO ACA ilə VPN-nin həyata keçirilməsi 2 40 6.5 1100 600 3 - 6
Deploying CISCO ASA Firewall Solutions (Firewall v1.0) 2 40 6.5 1400 750 3 - 6
Cisco şəbəkələrində IP-telefoniya , I hissə v.6.0 2 40 5 1100 600 3 - 6
Şəbəkələrdə IP-telefoniya Cisco, hissə II v.6.0 2 40 5 1100 600 3 - 6
Java Proqramlaşdırma dilinin əsasları 2 32 4 800 300 3 - 5
Java - Obyekt yönümlü proqramlaşdırma 3 20 5 800 300 3 - 6
Java Web Proqramlaşdırma 3 16 4 800 300 3 - 6
Java Veb təhlükəsizliyi: hücumlar və onların qarşısının alınması metodları 3 16 4 1100 400 3 - 6
Java Web Proqramlaşdırma - Grooy on Grails 3 32 4 800 300 3 - 6
Core Java 3 16 4 800 300 3 - 6
Java Web Servis Proqramlaşdırma  3 32 4 800 300 3 - 6

Configuaring and  Troubleshooting Windows Server 2012 Active Directory Domains Services

32 4 650 300 3 - 6
Configuaring İdentity and Access Solutions with Windows Server 2012 Active Directory 1 16 4 650 300 3 - 6
Red Hat Linux-un əsasları 1 12 3 600 350 3 - 6
Red Hat Linux sisteminin inzibatçılığı 2 24 3 600 350 3 - 6
Microsoft ASP.NET-dən istifadə etməklə XML veb servislərin işlənilməsi I və II hissələr 1 12 3 600 350 3 - 6
Microsoft Programming with Microsoft.NET Framework (Microsoft Visual C# .NET) 1 12 3 600 350 3 - 6
Windows (Visual C# .NET) üçün NET əlavələrin işlənilməsi 1 12 3 600 350 3 - 6
Microsoft .NET platforması əsasında C# proqramlaşdırma 2 24 3 600 350 3 - 6
Lira (başlanğıc səviyyə) 3 36 3 500 250 3 - 5
Lira (baza səviyyə) 3 36 3 700 350 3 - 5
Lira (professional) 3 36 3 1600 800 3 - 5
Solaris Fundamentals 2 32 4 1650 500 4 - 6
Solaris Advanced 2 32 4 1650 500 5 - 6
Installing and Configuaring Windows Server 2012 1 16 4 650 300 3 - 6
Configuaring Advanced Windows Server 2012 Services 1 16 4 650 300 3 - 6
Administering Windows Server 2012 1 16 4 650 300 3 - 5

Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur