Psixologiya

Psixologiya

Kursun Adı Davam Etmə Müddəti Həftəlik Dərs Aylıq Qiymət/AZN Qrupun Tərkibi
Ay Saat Saat Fərdi Qrup Sayı
NLP - Neyro Lingvistik Proqramlama 1 30 8   200 4 - 8
Psixoloji Qrup Terapiyası 6 48 2 x 20 6-8
Ümumi Psixologiya 1 12 3 500 200 3 - 5
Ailə Psixologiyası 1 12 3 500 200 3 - 5
Yeniyetmə Psixologiyası 1 12 3 500 200 3 - 5
Sosial Psixologiya 1 12 3 500 200 3-5
Etika və Estetika 1 12 3 500 200 3 - 5
Psixologiya (fərdi konsultasiya) - 1 - 20  - -
Uşaq Psixologiyası 1 12 3 500 200 3-5
Menecment Psixologiyası 1 12 3 500 200 3-5
Psixosomatika 2 32 4 500 200 3-5
Konsultativ Psixologiya (məsləhətvermə qaydaları) 1 12 3 500 200 3-5
Konsultativ Psixologiya (psixoloji yardım olaraq sistemləşdirilmiş metodlar) 1 12 3 500 200 3-5
Psixoterapiya 2 24 3 500 200 3-5
Şəxsiyyət Psixologiyası 1 12 3 500 200 3-5
Biznes Psixologiyası 1 12 3 500 200 3-5


QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.