Hazırlıq kursları

Dövlət Qulluğuna hazırlıq

Dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir. 

STİMUL Dövlət Qulluğuna hazırlığın I mərhələsi üçün intensiv hazırlıq kurslarına qəbul il boyu davam edir.

Dərslər hər bir fənn üzrə ayrı ayrılıqda kiçik qruplarda (3-5 nəfər) və fərdi şəkildə olmaqla həftədə 2 dəfə, hər dərs 1 saat yarım tədris olunur.

Dövlət Qulluğuna hazırlıq kurslarımıza aşağıdakı fənnlər daxildir:

1. Qanunvericilik
2. Azərbaycan dili
3. Məntiq
4. İnformatika