Psixologiya

Psixoterapiya

Psixoterapiya (köhnə yunan ψυχή - "ruh" + θεραπεία - "müalicə", "bərpa", "tibb") psixoloji və insan orqanının ruhu üzərində terapevtik effektlər sistemidir. Çox vaxt müxtəlif problemlərdən (emosional, şəxsi, sosial və s.) bir insanı rədd etmək üçün fəaliyyət kimi müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, psixoterapist tərəfindən xəstə ilə tez-tez şəxsi təmas yaratmaqla (söhbətlər vasitəsilə), eləcə də müxtəlif idrak, davranış, dərman və digər üsullardan istifadə edilir. Ancaq bu tərif tam deyil.
Psixoterapiya konsepsiyasını həm psixiatriya, həm də psixoloji cəhətdən fərqləndirmək lazımdır. Psixoterapiya psixiatrik müalicənin bir növü və ya tərkib hissəsi ola bilər ( psixiatriyaya aid olan dərsliklərdə təsvir olunur), lakin psixiatrik müalicə tez-tez onunla məhdudlaşmır (və ya bəzi hallarda, məsələn, kəskin psixozda ümumiyyətlə yalnız tibbi müalicəyə salınır). Psixoloq həmçinin psixoterapevt ola bilər (məsələn, kurslara qatılaraq müvafiq ixtisasları əldə edir).