Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

12

8

930

330

3 - 5 

2

HRM (İnsan Resurslarının İdarə edilməsi)

2

30

15

720

210

4 -  8

3 Kargüzarlıq, Müəssisə və təşkilatlarda sənəd dövriyyəsinin qurulması 0,5 8 5 500 220 3 - 5
4 Müəssisə və təşkilatlarda işçilərin əmək haqlarının ödənilməsi 1 9 6 500 220 3 - 5
5 Müəssisə və təşkilatlarda kadr kargüzarlığının qurulması 2 24 12 600 190 4 - 8
6 Əmək qanunvericiliyi təlimi 2 24 12 600 190 4 - 8
7 Performansın idarə olunması sistemi 0,5 10 5 600 220 3 - 6
8 Kargüzarlıq və elektron sənəd dövriyyəsi (ESD) təlimi 1 20 10 770 275 4 - 6
9 Karyera planlaması və inkişafı 1 8 5 600 220 4 - 6
10 Yumşaq bacarıqlar və onların təkmilləşdirilməsi 1 8 5 600 220 4 - 6
11 Çağrı xidməti (Call center) 0,5 8 5 500 220 3 - 5

12

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

385

165

4 - 5 

13 Düzgün Təqdimat Bacarıqları 0,5 8 5 500 165 4 - 5
14 Müsahibə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 1 14 4 720 220 3 - 5

14

Logistikanın əsasları

1

12

8

720

275

4 - 6 

15 Logistika və Satınalma 1 16 8 820 275 4 - 6
16 Beynəlxalq ticarət əməliyyatları 1 16 8 850 330 4 - 6
17 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları 1 16 8 930 330 4 - 6
18 Beynəlxalq ticarətdə təchizat şərtləri (incoterms 2020) 1 16 8 930 330 4 - 6
19 Nəqliyyat logistikası 1 12 8 720 220 4 - 6
20 Anbar logistikası 1 12 8 720 220 4 - 6
21 Təchizat zəncirinin idarə olunması 1 16 8 930 330 4 - 6
22 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   430 4 - 8
23 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   540 4 - 8
23

İş yerində idarəetmənin , məhsuldarlığın gücləndirilməsi

1 8 4 900 250 3 - 8
                                                                           MARKETİNQ

24

Marketinqin əsasları

1

12

8

820

275

4 - 5 

25

Marketinq və Satış ustalığı

1

12

8

820

275

4 - 5 

26

Marketinq araşdırmaları

1

12

8

930

330

3 - 5 

27

Reklam menecmenti

1

12

8

720

275

3 - 5 

28

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

1040

330

4 - 5 

29 Rəqəmsal Marketinq (Digital Marketing) 3 48 24 820 330 4 - 6
30 SMM (Social Media Marketing) 1 12 8 500 165 4 - 6
31 SEO (Search Engine Optimization) 2 32 8 770 440 3 - 4
32 Peşəkar Satış təlimi 1 8 8 500 190 3 - 5
33 Bazar araşdırması və strateji planın yazılması 1 12 6 1040 550 4 - 6
34 Korporativ Satış təlimi 1 12 6 820 275 4 - 5
35 Satışın idarə edilməsi 1 16 8 820 330 3 - 5
36 Marketinq Kommunikasiyaları 1 12 8 820 330 3 - 5
37 Strateji marketinq 1 12 8 820 330 3 - 5
38 Qiymətqoyma sistemləri 1 12 8 820 275 4 - 5
39 Marketinqin prinsipləri 1 12 8 820 275 4 - 5
40 Marketinq menecmenti 1 16 8 930 330 4 - 5
41 Marketinq metriksləri 1 12 8 820 275 4 - 5
42 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları (MarKom) 1 16 8 930 330 3 - 5
43 İstehlakçı davranışları 1 12 8 820 275 4 - 5
                                                                           MENECMENT

44

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

720

275

3 - 5 

45

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

720

330

3 - 5 

46

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

720

275

3 - 5 

47

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

650

385

3 - 5 

48

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

720

275

3 - 5 

49

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

720

275

3 - 5 

50

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

720

275

3 - 5 

51

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

720

275

3 - 5 

52

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

500

275

3 - 5 

53

Biznes layihələrinin qurulması və idarə edilməsi

2

32

16

930

330

4 - 5 

54

Korporativ idarəetmə

1

16

8

820

440

3 - 5 

55 Strateji İdarəetmə 1 16 8 820 330 4 - 5
56 Layihələrin idarə edilməsi əsasları 2 24 12 770 330 4 - 10

57

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

820

550

3 - 5 

58

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

930

650

3 - 5 

59

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

880

600

3 - 5 

60

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

880

330

3 - 5 

61

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

720

275

3 - 5 

62

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

720

330

3 - 5 

63

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

720

330

3 - 5 

64

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

600

275

3 - 5 

65

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

930

385

3 - 5 

66

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

820

330

3 - 5 

67

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

500

275

3 - 5 

68

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

720

275

3 - 5 

69

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

720

275

3 - 5 

70 Anbarın idarə olunması 1 16 8 720 330 3 - 5
71 Agile Certified Practitioner - PMİ - ACP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   820 12 - 20
72 Project Management Professional - PMP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   820 12 - 20
                                                                    Digər BİZNES təlimləri

73

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

720

275

3 - 5 

74

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

720

275

3 - 5 

75

Biznes Plan

1

12

8

720

275

3 - 5 

76

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

720

275

3 - 5 

77 İqtisadi təhlil və qiymətləndirmə 1 16 8 930 385 3 - 5 
78 Biznesmen üçün iqtisadiyyatın əsasları 1 16 8 930 385 3 - 5
79 Maliyyə və Bank siseminin əsasları 1 16 8 930 385 3 - 5
80 Statistika 1 16 8 850 350 3 - 5

81

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

720

330

3 - 5 

82

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

720

330

3 - 5 

83

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

720

330

3 - 5 

84

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

650

275

3 - 5 

85

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

720

330

3 - 5 

                                                                           HÜQUQ

86

Antiinhisar hüququ

1

12

8

550

275

3 - 5 

87

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

550

275

3 - 5 

88

Bank hüququ

1

12

8

550

275

3 - 5 

89

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

550

275

3 - 5 

90

Biznes əqdləri

1

12

8

550

275

3 - 5 

91

Cinayət hüququ

3

36

24

550

275

3 - 5 

92

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

550

275

3 - 5 

93

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

550

275

3 - 5 

94

Korporativ Hüquq

2

24

16

550

275

3 - 5 

95

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

550

275

3 - 5 

96

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

550

275

3 - 5 

97

Müqavilə hüququ

2

24

16

550

275

3 - 5 

98

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

550

275

3 - 5 

99

Vergi hüququ

2

24

16

550

275

3 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

100

Bank işi (ümumi)

3

36

24

440

200

3 - 5 

101

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

440

200

3 - 5 

102

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

880

275

4 - 5 

103

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

650

165

4 - 8 

104

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

235

115

3 - 5 

105

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

1040

275

5 - 8

106

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

1040

275

5 - 8 

107

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

1040

275

5 - 8