Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

16

8

950

350

3 - 5 

2

HRM (İnsan Resurslarının İdarə edilməsi)

2

30

15

750

220

4 -  8

3 Kargüzarlıq, Müəssisə və təşkilatlarda sənəd dövriyyəsinin qurulması 0,5 8 5 600 230 3 - 5
4 Müəssisə və təşkilatlarda işçilərin əmək haqlarının hesablanması və ödənilməsi 1 9 6 600 230 3 - 5
5 Müəssisə və təşkilatlarda kadr kargüzarlığının qurulması 2 24 12 650 200 4 - 8
6 Əmək qanunvericiliyi təlimi 2 24 12 650 200 4 - 8
7 Performansın idarə olunması sistemi 0,5 10 5 650 230 3 - 6
8 Kargüzarlıq və elektron sənəd dövriyyəsi (ESD) təlimi 1 18 10 890 295 4 - 6
9 Karyera planlaması və inkişafı 1 8 5 650 230 4 - 6
10 Yumşaq bacarıqlar və onların təkmilləşdirilməsi 1 8 5 650 230 4 - 6
11 Çağrı xidməti (Call center) 0,5 8 5 600 230 3 - 5

12

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

450

185

4 - 5 

13 Düzgün Təqdimat Bacarıqları 0,5 8 5 755 255 4 - 5
14 Müsahibə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 1 14 4 700 250 3 - 5

14

Logistikanın əsasları

1

12

8

800

285

4 - 6 

15 Logistika və Satınalma 1 16 8 800 285 4 - 6
16 Beynəlxalq ticarət əməliyyatları 1 16 8 850 340 4 - 6
17 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları 1 16 8 950 340 4 - 6
18 Beynəlxalq ticarətdə təchizat şərtləri (incoterms 2020) 1 16 8 950 340 4 - 6
19 Nəqliyyat logistikası 1 12 8 800 285 4 - 6
20 Anbar logistikası 1 12 8 1200 285 4 - 6
21 Təchizat zəncirinin idarə olunması 1 16 8 1550 340 4 - 6
22 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   440 4 - 8
23 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   550 4 - 8
23

İş yerində idarəetmənin , məhsuldarlığın gücləndirilməsi

1 8 4 750 255 4 - 8
                                                                           MARKETİNQ

24

Marketinqin əsasları

1

12

8

800

285

4 - 5 

25

Marketinq və Satış ustalığı

1

12

8

800

285

4 - 5 

26

Marketinq araşdırmaları

1

12

8

900

345

3 - 5 

27

Reklam menecmenti

1

12

8

800

295

3 - 5 

28

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

1050

350

4 - 5 

29 Rəqəmsal Marketinq (Digital Marketing) 3 48 24 850 350 4 - 6
30 SMM (Social Media Marketing) 1 16 8 550 175 4 - 6
31 SEO (Search Engine Optimization) 2 32 8 900 450 3 - 4
32 Peşəkar Satış təlimi 1 8 8 700 250 3 - 5
33 Bazar araşdırması və strateji planın yazılması 1 12 6 1400 550 4 - 6
34 Korporativ Satış təlimi 1 12 6 1150 300 4 - 5
35 Satışın idarə edilməsi 1 16 8 1250 370 4 - 5
36 Marketinq Kommunikasiyaları 1 12 8 1000 350 3 - 5
37 Strateji marketinq 1 12 8 1000 350 3 - 5
38 Qiymətqoyma sistemləri 1 12 8 1000 300 4 - 5
39 Marketinqin prinsipləri 1 12 8 1000 300 4 - 5
40 Marketinq menecmenti 1 16 8 1050 350 4 - 5
41 Marketinq metriksləri 1 12 8 1000 300 4 - 5
42 İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları (MarKom) 1 16 8 1000 350 3 - 5
43 İstehlakçı davranışları 1 12 8 900 300 4 - 5
                                                                           MENECMENT

44

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

800

300

3 - 5 

45

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

800

350

3 - 5 

46

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

800

300

3 - 5 

47

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

880

400

3 - 5 

48

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

830

390

3 - 5 

49

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

800

300

3 - 5 

50

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

800

300

3 - 5 

51

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

800

300

3 - 5 

52

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

700

300

3 - 5 

53

Biznes layihələrinin qurulması və idarə edilməsi

2

32

16

1000

350

4 - 5 

54

Korporativ idarəetmə

1

16

8

900

455

3 - 5 

55 Strateji İdarəetmə 1 16 8 900 350 4 - 5
56 Layihələrin idarə edilməsi əsasları 2 24 12 900 350 4 - 10

57

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

1000

560

3 - 5 

58

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

1100

650

3 - 5 

59

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

1050

600

3 - 5 

60

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

1000

400

3 - 5 

61

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

850

300

3 - 5 

62

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

950

350

3 - 5 

63

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

950

350

3 - 5 

64

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

850

300

3 - 5 

65

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

1050

410

3 - 5 

66

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

1000

350

3 - 5 

67

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

880

300

3 - 5 

68

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

880

300

3 - 5 

69

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

880

300

3 - 5 

70 Anbarın idarə olunması 1 16 8 880 300 3 - 5
71 Agile Certified Practitioner - PMİ - ACP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   830 12 - 20
72 Project Management Professional - PMP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   830 12 - 20
73 Əməliyyat menecmenti 1 16 4 1000 360 3 - 5
                                                                    Digər BİZNES təlimləri

74

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

800

300

3 - 5 

75

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

800

300

3 - 5 

76

Biznes Plan

1

12

8

800

300

3 - 5 

77

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

800

300

3 - 5 

78 İqtisadi təhlil və qiymətləndirmə 1 16 8 1000 400 3 - 5 
79 Biznesmen üçün iqtisadiyyatın əsasları 1 16 8 1000 400 3 - 5
80 Maliyyə və Bank sisteminin əsasları 1 16 8 1000 400 3 - 5
81 Statistika 1 16 8 900 380 3 - 5

82

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

800

380

3 - 5 

83

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

800

380

3 - 5 

84

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

800

380

3 - 5 

85

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

750

300

3 - 5 

86

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

800

350

3 - 5 

                                                                           HÜQUQ

87

Antiinhisar hüququ

1

12

8

650

300

3 - 5 

88

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

650

300

3 - 5 

89

Bank hüququ

1

12

8

650

300

3 - 5 

90

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

650

300

3 - 5 

91

Biznes əqdləri

1

12

8

650

300

3 - 5 

92

Cinayət hüququ

3

36

24

650

300

3 - 5 

93

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

650

300

3 - 5 

94

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

650

300

3 - 5 

95

Korporativ Hüquq

2

24

16

650

300

3 - 5 

96

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

650

300

3 - 5 

97

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

690

300

3 - 5 

98

Müqavilə hüququ

2

24

16

650

300

3 - 5 

99

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

650

300

3 - 5 

100

Vergi hüququ

2

24

16

650

300

3 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

101

Bank işi (ümumi)

3

36

24

500

220

3 - 5 

102

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

500

220

3 - 5 

103

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

900

350

4 - 5 

104

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

650

185

4 - 8 

105

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

265

135

3 - 5 

106

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

950

275

5 - 8

107

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

950

275

5 - 8 

108

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

1050

285

5 - 8