Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar

              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

12

8

650

250

3 - 5 

2

HRM (İnsan Resurslarının İdarə edilməsi)

2

30

15

450

190

4 -  8

3 Kargüzarlıq, Müəssisə və təşkilatlarda sənəd dövriyyəsinin qurulması 0,5 8 5 450 200 3 - 5
4 Müəssisə və təşkilatlarda işçilərin əmək haqlarının ödənilməsi 1 9 6 450 200 3 - 5
5 Müəssisə və təşkilatlarda kadr kargüzarlığının qurulması 2 24 12 400 170 4 - 8
6 Əmək qanunvericiliyi təlimi 2 24 12 400 170 4 - 8
7 Performansın idarə olunması sistemi 0,5 10 5 500  200 3 - 6
8 Çağrı xidməti (Call center) 0,5 8 5 450 200 3 - 5

9

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

350

150

2 - 5 

10 Düzgün Təqdimat Bacarıqları 0,5 8 5 350 150 2 - 5

11

Logistika

1

12

8

550

200

5 - 6 

12 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   390 4 - 8
13 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   490 4 - 8
                                                                           MARKETİNQ

13

Marketinqin əsasları

1

12

8

650

250

3 - 5 

14

Marketinq və Satış

1

12

8

650

250

3 - 5 

15

Araşdırma Marketinqi

1

12

8

750

300

3 - 5 

16

Reklam işi

1

12

8

550

250

3 - 5 

17

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

750

300

3 - 5 

18 Rəqəmsal Marketinq (Digital Marketing) 3 48 24 750 300 4 - 6
19 SMM (Social Media Marketing) 1 12 8 450 150 4 - 6
20 SEO (Search Engine Optimization) 2 32 8 700 400 3 - 4
21 Peşəkar Satış təlimi 1 8 8 400 170 3 - 5
22 Bazar araşdırması və strateji planın yazılması 1 12 6 950 500 4 - 6
23 Korporativ Satış təlimi 1 12 6 650 250 3 - 5
                                                                           MENECMENT

23

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

650

250

3 - 5 

24

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

650

300

3 - 5 

25

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

550

250

3 - 5 

26

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

600

350

3 - 5 

27

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

550

250

3 - 5 

28

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

550

250

3 - 5 

29

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

550

250

3 - 5 

30

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

550

250

3 - 5 

31

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

450

250

3 - 5 

32

Təchizat zəncirinin idarə olunması

2

32

16

550

300

3 - 5 

33

Korporativ idarəetmə

1

16

8

700

400

3 - 5 

34 Layihələrin idarə edilməsi əsasları 2 24 12 600 300 4 - 10

35

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

750

500

3 - 5 

36

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

850

600

3 - 5 

37

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

800

550

3 - 5 

38

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

600

300

3 - 5 

39

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

550

250

3 - 5 

40

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

550

300

3 - 5 

41

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

550

300

3 - 5 

42

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

550

250

3 - 5 

43

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

650

350

3 - 5 

44

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

600

300

3 - 5 

45

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

450

250

3 - 5 

46

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

550

250

3 - 5 

47

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

550

250

3 - 5 

48 Anbarın idarə olunması 1 16 8 550 300 3 - 5
49 Agile Certified Practitioner - PMİ - ACP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   750 12 - 20
50 Project Management Professional - PMP (rəsmi imtahana hazırlıq) 3 72 12   750 12 - 20
                                                                    Digər BİZNES təlimləri

47

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

550

250

3 - 5 

48

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

550

250

3 - 5 

49

Biznes Plan

1

12

8

550

250

3 - 5 

50

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

550

250

3 - 5 

51

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

550

300

3 - 5 

52

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

600

300

3 - 5 

53

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

550

300

3 - 5 

54

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

450

200

3 - 5 

55

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

500

300

3 - 5 

56 Elektron Sənəd Dövriyyəsi (ESD) təlimi 1 12 8 550 150 3 - 6
                                                                           HÜQUQ

57

Antiinhisar hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

58

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

500

250

3 - 5 

59

Bank hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

60

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

500

250

3 - 5 

61

Biznes əqdləri

1

12

8

500

250

3 - 5 

62

Cinayət hüququ

3

36

24

500

250

3 - 5 

63

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

500

250

3 - 5 

64

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

65

Korporativ Hüquq

2

24

16

500

250

3 - 5 

66

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

500

250

3 - 5 

67

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

68

Müqavilə hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

69

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

70

Vergi hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

71

Bank işi (ümumi)

3

36

24

350

150

3 - 5 

72

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

350

150

3 - 5 

73

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

600

200

3 - 5 

74

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

600

150

4 - 8 

75

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

215

105

3 - 5 

76

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

450

150

4 - 8

77

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

500

250

4 - 8 

78

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

450

200

4 - 8