Təlimlər

Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları

Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları (səviyyə 2)

CIEH sənədi müəssisələri işçilərin zərər və ziyanlardan qorunması üçün hüquqi öhdəlikləri ilə təmin edir.

Bu kurs iş yerindəki sağlamlıq və təhlükəsizliyin biliklərini iş yerindəki sağlamlığı və təhlükəsizliyini, eləcə də sağlamlıq və təhlükəsiz iş mühitinin qorunması ilə bağlı qanunvericilik və qaydaları təkmilləşdirmək istəyənlər üçün idealdır.

Bu kursu başa çatdırdıqdan sonra risklərin azaldılmasında və iş yerində sağlamlıq və təhlükəsizliyin qorunmasında rolunuzu və məsuliyyətlərinizi başa düşəcəksiniz.

Bu kurs kimlər üçündir?

• Müəssisə daxilində bütün təbəqələrdə olan şəxslər üçün;

• İşçilərin giriş təlimatı və ya peşə hazırlığı üzrə inkişaf kursunu axtaran işəgötürənlər üçün uyğundur

Proqrama Baxış:

Bu kurs, ümumi təhlükələri və effektiv nəzarət tədbirlərini müəyyənləşdirəcək, daha təhlükəsiz işləməyinizə və öz hərəkətlərinizin başqalarının sağlamlığına və təhlükəsizliyinə təsir göstərə biləcəyini biləcəksiniz. Ayrıca, bu kurs proqramı, digər işlərə keçid təmin edən hər hansı bir OSH idarəetmə sisteminə əhəmiyyətli qatqı təmin etməyə imkan verəcəkdir.

Siz həmçinin risklərin profilləşdirilməsi və onun sağlamlığa və təhlükəsizliyə verdiyi töhfələr, bədbəxt hadisə hesabatlarını və fövqəladə hallar üzrə prosedurları öyrənəcəksiniz.

Əsas faktlar:

• Yeni bir işin başlanğıcında ideal giriş təlimatı

Aşağıda göstərilən təlim materialları mövcuddur:

• Aşağıdakı mövzular üçün təlim məqsədləri, məzmun, müzakirə və təqdimat slaydları:

- Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyinə giriş (30 slayd)

- Risklərin qiymətləndirilməsi (12 slayd)

- İş yerində ümumi risklər və nəzarət (43 slayd);

- Bədbəxt hadisələrin hesabatı və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar (10 slayd)

• 6 fəaliyyət məşğələləri

• "Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Prinsipləri və Təcrübə" - CİEH-in "Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyin əsasları" adlı təlim kursu kitabı

• Bir neçə variant ilə seçmə test sualları (20)

"Orta səviyyəli Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi" kursu (səviyyə 3)

CİEH - Ətraf Mühitin Mühafizəsi İnstitutu

Orta səviyyəli Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizlik üzrə CIEH sertifikatı istənilən iş şəraitində işçi təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyinin rolu ilə idarəetmə mövqeyində çalışan hər kəsə faydalı olacaq. Monitorinqin roluna diqqət yetirərkən, tələbələr əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin mühafizəsi vəzifələrini yerinə yetirmək üçün əsas bilik və bacarıqlar əldə edəcəklər.

Bu kursu başa çatdırdıqdan sonra başqalarının sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı rolunuz və məsuliyyətləriniz barədə məlumat verəcəksiniz və işçilərinizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün proseslər və idarəetmə prosedurlarını effektiv idarə edə biləcəksiniz.

Bu kurs kimlər üçündir?

• İş yerində menecerlər və supervayzerlər;

• Təlimçilərin hazırlanması və inkişafı.

Proqrama baxış:

Bu kursun məqsədi, iş yerində sağlamlıq və təhlükəsizliyin müxtəlif aspektlərini dərindən başa düşən rəhbər və menecerləri daha geniş məlumatla təmin etməkdir. Planlaşdırmanın, risk profilinin və peşəkarlıq səviyyəsində sağlamlığın və təhlükəsizliyin təşkilinin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini öyrənəcəksiniz. Bu, həmçinin, qanunvericiliyə uyğun olaraq monitorinq, ölçü və araşdırma proseslərini öyrənilməsini də əhatə edəcəkdir.

Əsas faktlar:

• Əvvəl öyrənilən bacarıqların təkmilləşdirilməsi;

• Təkliflərin idarə olunması üçün dəstək.

Tədris materialları mövcuddur

• Öyrənmə məqsədləri, məzmun, müzakirə və fəaliyyət slaydları:

- İş yerində Sağlamlıq və təhlükəsizliyin idarə edilməsi (14 slayd);

- Planlaşdırma (41 slayd);

- Risklərin profilləri (13 slayd);

- İşlə əlaqədar xəsarətlər, risk və nəzarət (22 slayd);

- İşlə əlaqədar xəstəlik, ris və nəzarət (28 slayd);

- Təşkilat və tətbiq (23 slayd);

- Performansın yoxlanılması (15 slayd).

- Performansа baxış (7 slayd).

• 10 fəaliyyət cədvəli;

• "Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyə Nəzarət" – CIEH-in sağlamlıq və təhlükəsizliyə dair orta təhsil səviyyəsində təlim kursu kitabı

• 40 test sualları bir neçə variant ilə.

 

Dərslərimiz əsasən həftə içi saat 19:00-dan sonra və bazar günləri olmaqla təşkil olunacaq.

Level 2 davametmə müddəti, dərs günləri və dərs saatı: 18 saat, III gün saat 19:00-dan 21:00-dək, Bazar günü 10:00-dan 13:00-dək.
LEVEL 2 - Qiymət: 390AZN

Level 3-ün davametmə müddəti, dərs günləri və dərs saatı: 26 saat, II və IV günlər saat 19:00-dan 21:00-dək, Bazar günü 14:00-dan 18:00-dək.
LEVEL 3 – Qiymət: 490AZN