Xəbərlər və Tədbirlər

Menecment təlimlərinə qoşulmağa tələsin!

10.01.2022

STİMUL arzu edənləri MENECMENT təlimlərində iştiraka dəvət edir:

- Ümumi İdarəetmə (General Management)

- Vaxtın İdarə edilməsi (Time Management)

- Layihənin İdarə edilməsi (Project Managemet)

- Riskin İdarə edilməsi (Risk Management)

- İnvestisiyanın İdarə edilməsi (Investment Management)

- Beynəlxalq marka (branding) idarəetməsi