Xəbərlər və Tədbirlər

Logistika təlimi üzrə iştirak üçün növbəti qeydiyyat başladı.

24.02.2024

Beynəlxalq Ticarət və Logistika İdarəçiliyi üzrə özünü inksaf etdirmək istəyənləri “Logistikanın əsasları” təlimində iştiraka dəvət edirik.

”Logistikanın əsasları” təlimində iştirak edənlər aşağıdakıları öyrənmiş olacaqlar:

-Logistik proses və prosedurlarını
- Daşınma növləri və onların müsbət və mənfi cəhətlərini
-Satınalmanın şirkət daxilində rolu və satınalma prosesinin mərhələlərini
-Satınalma metodlarını
- Satınalma kontrakt növləri PO və FA “Contracts” fərqləri və izahını
- Gömrük sənədləri formalarını
-Real proseslərin qurulması və analizi
-Anbar və Satınalma Logistikasına aid digər vacib məqamları.

Qrup dərsləri ilə yanaşı istəkdən asılı olaraq fərdi dərslər də təşkil edirik. İlk dərs sınaq dərsidir və ödənişsizdir.