Təlimçilər

İntiqam Bəşirov

Təhsil:                                                                                                                                                                                                - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Nəzdində Xalq Təsərüfatını İdarəetmə İnstitutu-

 Menecment (bakalavr) 1992-1996

- Türkiyə Respublikası Dumlupınar Universiteti Sosial Elmlər, Nazirlər Kabinetinin göndərişi ilə-

Menecment  (magistratura) 1996-2000

- Türkiyə Respublikası Süleyman Dəmirəl Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu- Management (PhD)  2002-2007

İş Təcrübəsi: Bakı Mühəndislik Üniversiteti, Müəllim- 2012- hazırda davam edir

“Bizim Market” Mağazalar Şəbəkəsi Baş Direktorun müavini, Layihə: Strukturun Yenidən Qurulması       11.03. 2011-01.09.2014

Azərbaycan Respublikası Xəsər Üniversitəsi, İşlətmə İxtisası Koordinatoru (Magistratura və Doktorantura) yarım ştat 15.11.2009-01.07.2014

“Akkord”ASC Satınalma Şöbəsinin Müdiri  15.02.2012-15.03.2013

“Qara Dəniz MMC” İcraçı Direktor, (İnşaat Nəqliyyat, Mehmanxana)   , 01.12.2009-01.12.2011

“Star GSM”  Mağazalar Şəbəkəsi Direktor müavini, Lahiyə: Strukturun Yenidən Qurulması, Marketinq Departamenin Formalaştırılması (Satınalma, Satış, PR faaliyyətləri)   12.12.2007-01.12.2009

Azərbaycan Dövlət İqtisat Universiteti, Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsi. Fakültə Tədris İşləri Müdürü. Müəllim

02.09.2002-02.09.2008

“Azsan” Metal Əritmə Sanaye MMC-İcraçı Direktor   25.08.1999-01.05.2001

 

Elmi Əsərləri:

1. “Şirkətlər Arası Rəqabət” (Keçmişi Bu Günü və Gələcəyi ) Kitab. 2011

2. Pərakəndə Ticarətdə Personal Hazırlığı. Kitab. 2016

3. Müştəri Əlaqələri Menecmenti. Kitab 2022

4. Yeni Rəqabət Şərtlərində Şirkətlərin Yol Xəritəsi- Azərbaycan Şərab Sektoru Müəssisələri Üzərinə Bir Dəyərləndirmə(Doktorantura).2007

5. Azərbaycandaki Marketlərin İdarəetmə və Təşkəlatı Problemləri və Həlli Yolları(Maqisturatura). 2000

6. Azərbaycandaki Sənaye Müəssisələrində Marketinq Problemləri(Heydər Əliyev Xatirəsinə Həsr Olunmuş Simpozyum. AzDUI). 2003

7. Xidmət Sektorunda Müştəri Məmnuniyyəti(Heydər Əliyev Xatirəsinə Həsr Olunmuş Simpozyum. AzDUI). 2003

8. Soyqırım Həqiqəti (İləri Jurnalı. Türkiyə). 1999